Ubezpieczenie rolne

Ubezpieczenie rolne

Ochrona przed roszczeniami osób poszkodowanych przez Ciebie i Twoich bliskich.

Obowiązkowe Oc rolnika

Umowa obejmuje wszystkie osoby, które pracują w gospodarstwie rolnym w okresie Ubezpieczenia.

Budynki rolne - wszystkie budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Ochrona obejmuje następujące zdarzenia: huragan, ogień, powódź, podtopienie, deszcze nawalny, grad, opady śniegu, uderzenia pioruna, eksplozja, zapadanie i osuwanie się ziemi, tąpnięcie, upadek statku powietrznego.

Ważne !!!!
Ubezpieczenie obowiązkowe nie obejmuję szkód, które związane są ze strefą życia prywatnego, inną strefą aktywności życiowej niezwiązaną z prowadzeniem działalności rolniczej.

 

Budynki rolnicze- ruchomości domowych, stałych elementów budynku rolniczego, ubezpieczenie budynku od zalanie czy upadku drzew. Tego zdania to nie rozumiem

 

Pamiętajmy !!!

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych rolnik posiadający obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych, jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1, 0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kara za brak Ubezpieczenia wynosi 1/10 minimalnego wynagrodzenia na dany rok. W 2018 r. ta kwota wynosi 210 zł.

 

 

Dobrowolne ubezpieczenie rolne:

  • OC w życiu prywatnym (ubezpieczonego, osób bliskich, opiekunki dla dzieci)
  • OC działalności agroturystycznej rolnika,
  • Rzeczy ruchome,
  • Dewastacje,
  • Przepięcia,
  • Szyby,
  • Zwierzęta od padnięcia lub uboju koniecznego,
  • Maszyny i sprzęt rolniczy,
  • Ziemopłody.
Skontaktuj się z nami!

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MAGUS Sp. z o.o. z siedzibą w (35-025) Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 12, w celu świadczenia usług ubezpieczeniowych, kredytowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. aż do momentu wycofania zgody. Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawie do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informujemy, że Administratorem zbieranych danych osobowych jest MAGUS Sp. z o.o., gdzie zbierane są i zabezpieczane dane. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami pisząc na adres: rodo@magus24.pl lub dzwoniąc na nr. tel. +48 22  35 000 13.

Zostaw nam swój numer

Zobacz także

Zainteresowany? Podaj nam swój numer. Oddzwonimy!

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MAGUS Sp. z o.o. z siedzibą w (35-025) Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 12, w celu świadczenia usług ubezpieczeniowych, kredytowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. aż do momentu wycofania zgody. Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawie do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informujemy, że Administratorem zbieranych danych osobowych jest MAGUS Sp. z o.o., gdzie zbierane są i zabezpieczane dane. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami pisząc na adres: rodo@magus24.pl lub dzwoniąc na nr. tel. +48 22  35 000 13.

Magus24