Ubezpieczenia firm

Ubezpieczenia firm

MAGUS Sp. z o.o. pomoże Ci zadbać o bezpieczeństwo Twojej firmy i zabezpieczyć przed stratami finansowymi.

UBEZPIECZENIA MIENIA

Ubezpieczenie środków trwałych (budynki, budowle i lokale, przenośny i stacjonarny sprzęt elektroniczny, maszyny i urządzenia do produkcji).

Ubezpieczenie środków obrotowych (nakłady inwestycyjne i adaptacyjne, towar w obrocie, gotówkę w lokalu, trasie i transporcie).

Dodatkowo polisa może zawierać szereg dodatkowych klauzul m. in. takich jak: ochrona prawna, stłuczenia szyb, NNW pracowników, maszyn od awarii, automatyczne pokrycie, ubezpieczenie maszyn i urządzeń poza miejscem ubezpieczenia, pomoc prawną.

Polisa może nas chronić od takich zdarzeń jak:

pożar, powódź, grad, huragan, napór śniegu, uderzenie piorunu, wybuch, zapadnięcie ziemi, lawina i inne.

 

UBEZPIECZENIE OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Prowadzisz działalność gospodarczą i zastanawiasz się po co Ci ta Odpowiedzialność Cywilna???? Pokrótce wyjaśnimy co to i jest:

Odpowiedzialność cywilna deliktowo- kontraktowa: Jest to Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa) lub wskutek nienależytego wykonania zobowiązania przez Ubezpieczonego lub jego pracownika (odpowiedzialność kontraktowa).

Do tego ubezpieczenia można dodać wiele klauzul dodatkowych takich jak:

OC najemcy nieruchomości - Wynajmujesz lokal? Zastanawiałeś się co będzie jeśli z Twojej winy lokal się spali? To co w środku jest Twoje ale ściany już są Najemcy który może mieć swoją polisę ale nie koniecznie. Włączając klauzulę OC Najemcy nieruchomości będziesz mógł spać spokojnie. Towarzystwo w razie zaistnienia szkody wypłaci odszkodowanie za tzw. Mury.

OC najemcy rzeczy ruchomych na podstawie umowy najmu lub innej umowy o podobnym charakterze - na wniosek Ubezpieczającego za dodatkową składką można włączyć odpowiedzialność za szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu rzeczy ruchomej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej przez Ubezpieczonego.

OC za szkody wyrządzone pracownikowi (OC PRACODAWCY) – ubezpieczenie to ma na celu ochronę przedsiębiorcy przed negatywnymi skutkami finansowymi roszczeń zgłaszanych przez jego pracowników, na skutek szkód doznanych przez nich w wyniku wypadku przy pracy.

OC za produkt - na wstępie należy wyjaśnić, iż Odpowiedzialność za produkt, a w konsekwencji także ubezpieczenie tej odpowiedzialności, dotyczy wyłącznie szkód wyrządzonych przez produkt, a nie szkód w samym produkcie.

W razie wystąpienia wad konstrukcyjnych, czy w przypadku wykrycia zagrożenia dla życia nabywcy, producent musi wymienić dobro, lub zwrócić za nie pieniądze. W przypadku pojawienia się obrażeń ciała spowodowanych przez zakupiony produkt nabywca ma prawo do domagania się od producenta odszkodowania.

Skontaktuj się z nami!

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MAGUS Sp. z o.o. z siedzibą w (35-025) Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 12, w celu świadczenia usług ubezpieczeniowych, kredytowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. aż do momentu wycofania zgody. Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawie do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informujemy, że Administratorem zbieranych danych osobowych jest MAGUS Sp. z o.o., gdzie zbierane są i zabezpieczane dane. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami pisząc na adres: rodo@magus24.pl lub dzwoniąc na nr. tel. +48 22  35 000 13.

Zostaw nam swój numer

Zobacz także

Zainteresowany? Podaj nam swój numer. Oddzwonimy!

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MAGUS Sp. z o.o. z siedzibą w (35-025) Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 12, w celu świadczenia usług ubezpieczeniowych, kredytowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. aż do momentu wycofania zgody. Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawie do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informujemy, że Administratorem zbieranych danych osobowych jest MAGUS Sp. z o.o., gdzie zbierane są i zabezpieczane dane. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami pisząc na adres: rodo@magus24.pl lub dzwoniąc na nr. tel. +48 22  35 000 13.

Magus24