Podróże

Podróże

Wyjeżdżasz na wycieczkę? Wakacyjny urlop? Góry, plaża, kraje egzotyczne…. polecamy ubezpieczenie turystyczne, które zawiera:

Koszty leczenia

(koszty poniesione przez Ubezpieczonego) w zakresie takim jak:

  • koszty wizyty lekarskiej
  • transport medyczny w miejscu wypadku
  • leczenie ambulatoryjne (konsultacje medyczne, niezbędne lekarstwa oraz środki opatrunkowe przepisane przez lekarza, zabiegi i badania ambulatoryjne, leczenie stomatologiczne stanów zapalnych i bólowych, naprawa bądź zakup protez, okularów korekcyjnych oraz środków pomocniczych)
  • pokrycie kosztów pobytu w szpitalu oraz operacji

 

Ubezpieczenie Assistance

(pomoc w podróży w nagłych wypadkach):

  • organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego do kraju
  • transport zwłok do kraju
  • pokrycie kosztów kontynuacji leczenia po powrocie do domu
  • pomoc informacyjno-medyczna np. rozmowa z doradcą medycznym, który doradzi, co zrobić w nagłej sytuacji i do jakiej najbliższej placówki się udać

 

 Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

zapewni wypłatę świadczenia za trwały uszczerbek na zdrowiu np. po złamaniu ręki (procent trwałego uszczerbku za procent sumy Ubezpieczenia ).

 

Opcje dodatkowe, które możesz wykupić:

Ubezpieczenie bagażu (przedmiotem Ubezpieczenia są rzeczy stanowiące własność ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność zalicza się do nich m.in. walizki, nesesery, plecaki lub inne pojemniki bagażu wraz z ich zawartością,  pojedyncze przedmioty przewożone w formie upominku, telefony, kamery video, sprzęt fotograficzny.

Ubezpieczenie osób z chorobami przewlekłymi -  m. in.: nadciśnienie, choroby serca, choroby układu krążenia, astmę, nowotwory, stwardnienie rozsiane, cukrzyca, epilepsja.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym - ochrona obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego oraz osób, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

Ubezpieczenie sprzętu sportowego - ochroną objęte są wypadki polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu sprzętu sportowego wskutek zdarzeń.

Ubezpieczenie podróżne z rozszerzeniem o pracę - jedziesz do pracy możemy rozszerzyć ci zakres właśnie o pracę.

Skontaktuj się z nami!

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MAGUS Sp. z o.o. z siedzibą w (35-025) Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 12, w celu świadczenia usług ubezpieczeniowych, kredytowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. aż do momentu wycofania zgody. Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawie do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informujemy, że Administratorem zbieranych danych osobowych jest MAGUS Sp. z o.o., gdzie zbierane są i zabezpieczane dane. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami pisząc na adres: rodo@magus24.pl lub dzwoniąc na nr. tel. +48 22  35 000 13.

Zostaw nam swój numer

Zobacz także

Zainteresowany? Podaj nam swój numer. Oddzwonimy!

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MAGUS Sp. z o.o. z siedzibą w (35-025) Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 12, w celu świadczenia usług ubezpieczeniowych, kredytowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. aż do momentu wycofania zgody. Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawie do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informujemy, że Administratorem zbieranych danych osobowych jest MAGUS Sp. z o.o., gdzie zbierane są i zabezpieczane dane. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami pisząc na adres: rodo@magus24.pl lub dzwoniąc na nr. tel. +48 22  35 000 13.

Magus24