OC Przewoźnika

OC Przewoźnika

OC przewoźnika jest przeznaczone dla firm zajmujących się zawodowym przewozem ładunków lub krajową spedycją. OC zabezpiecza firmy przed finansowymi skutkami szkód powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu towarów w transporcie krajowym.

Korzyści

Ty decydujesz, jak chcesz opłacać składki  (raz na kwartał, pół roku lub rok)

Ubezpieczenie jest elastyczne – dzięki dodatkowym klauzulom możesz je dostosować do potrzeb swojej firmy.

 

Za co odpowiada przewoźnik

Firma przewozowa (przewoźnik) ma obowiązek zawarcia umowy przewozu, która określa dokładne terminy, wynagrodzenie, rodzaj towaru czy ilość przewożonych osób. Dowodem zawarcia umowy jest potwierdzony przez przewoźnika list przewozowy.

Przy przewozie towaru w umowie bierze udział przewoźnik, wysyłający oraz odbiorca ładunku.

Przewoźnik na mocy art. 65 ust. 1 Prawa Przewozowego odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od momentu przyjęcia jej do przewozu aż do chwili jej wydania oraz za opóźnienia w przewozie przesyłki.

Na podobnych zasadach kształtuje się odpowiedzialność przewoźnika za ubytki w Konwencji CRM, z tym że określono je jako częściowe zaginięcie. W przypadku niektórych rodzajów towarów ubytek masy jest naturalną konsekwencją ich właściwości np. wysychanie, parowanie, gnicie itp. Przewoźnik odpowiada wówczas tylko za tę część ubytku, która zwyczajowo przekracza normę.

W przewozach międzynarodowych nie ma granic ubytków naturalnych. Zgodnie z Konwencją CRM przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe z naturalnych właściwość towaru, mogących powodować całkowite lub częściowe ich zaginiecie albo uszkodzenie, w szczególności przez wyschnięcie, wyciek, normalny ubytek itp.

Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom na całej przestrzeni przewozu lub jej części, jednakże ponosi odpowiedzialność za ich czynności jak za swoje własne.

Skontaktuj się z nami!

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MAGUS Sp. z o.o. z siedzibą w (35-025) Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 12, w celu świadczenia usług ubezpieczeniowych, kredytowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. aż do momentu wycofania zgody. Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawie do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informujemy, że Administratorem zbieranych danych osobowych jest MAGUS Sp. z o.o., gdzie zbierane są i zabezpieczane dane. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami pisząc na adres: rodo@magus24.pl lub dzwoniąc na nr. tel. +48 22  35 000 13.

Zostaw nam swój numer

Zobacz także

Zainteresowany? Podaj nam swój numer. Oddzwonimy!

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MAGUS Sp. z o.o. z siedzibą w (35-025) Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 12, w celu świadczenia usług ubezpieczeniowych, kredytowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. aż do momentu wycofania zgody. Jestem świadoma/świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawie do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informujemy, że Administratorem zbieranych danych osobowych jest MAGUS Sp. z o.o., gdzie zbierane są i zabezpieczane dane. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami pisząc na adres: rodo@magus24.pl lub dzwoniąc na nr. tel. +48 22  35 000 13.

Magus24